Khuyến mại đại lý

http://m9e.284.myftpupload.com/81123-tinidazole-price.html еxpedite  Khuyến Mại cho quý Đại Lý, khách hàng từ 01/04 – 30/08/2018

tobramycin eye drops price Công ty TNHH công nghệ môi trường và thương mại Tân Á Mỹ KM cho các đại lý nhà phân phối tháng 12/2017 khi mua 1 sản phẩm máy lọc nước TAM :

methocarbamol canada + > 1 mũ bảo hiểm TAM

аdvise super p force uk + > 1 bộ cốc 6c TAM

http://ambercentre.com.au/79142-neurontin-price.html + > 1 Bút TDS TAM

+> Đối với máy lọc nước DESUN 20 máy cộng dồn được tặng 1 chỉ vàng 

+> Đối với máy KANGVERTU 30 máy tặng 1 máy 

        Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để nắm rõ cơ chế , chính sách chiết khấu và khuyến mại